Kolik stál provoz kostela

Odpovědět [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Avátar uživatele
Saltkrakan
Příspěvky: 1
Registrován: Čt 05. Bře 2015 15:37:58
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kolik stál provoz kostela

Příspěvek od Saltkrakan » Čt 05. Bře 2015 16:04:13

Vzpomněl jsem si, že na ZŠ nám vtloukali do hlavy datum první zmínky o obci, z níž pocházím. To souvisí s listinou, kde se řeší spor místního šlechtice Soběhrda ze Šardic s prelátem ze sousední vesnice. Co je ale na listině zajímavější jsou nejrůznější uvedené poplatky vztahující se k provozu kostela:
Překlad Listiny napsal:Rozhodčí listina olomouckého biskupa Dětřicha ve sporu mistřínského preláta plebána Wernhera se šardickým šlechticem Soběhrdem o oratoř v Šardicích
Dětřich z boží milosti biskup olomouckého kostela všem na věky.
Poněvadž není vhodné, aby to, co bylo řádně a rozumně ustanoveno, bylo nepříznivými překážkami zase zrušeno, rozhodli takto svorně ctihodní a moudří Ondřej, děkan a plebán v Čejči, s Dětřichem, plebánem v Kunovicích, ze strany šlechtice pana Soběhrda ze Šardic a dále Rudger, plebán z Jarohněvic, a Jindřich, klerik z Kyjova, ze strany Wernhera, plebána z Mistřína, zvolení rozhodčí ve sporu, který se vedl mezi ním a řečeným Soběhrdem o oratoř v Šardicích, postavenou ke škodě tohoto Wenhera a jeho kostela: aby především řečená oratoř založená ve vsi Šardicích byla ve svém založení trvale zachována a aby se svobodně beze všech překážek přikročilo k jejímu vysvěcení. Jakmile pak bude vysvěcena a zaslouží si jméno kostela, ať se stane dcerou kostela v Mistříně a ať k němu trvale patří jakožto ke kostelu mateřskému, ať také kanonicky zachovává závazek podřízenosti a poslušnosti vůči plebánovi v Mistříně a dodržuje vše, čím je povinen dceřiný kostel ke kostelu mateřskému.
Wernher a jeho nástupci mají mít svobodnou pravomoc sídlit u mateřského kostela v Mistříně nebo dceřiného v Šardicích a navrhnout hodnou osobu za duchovního správce, kdyby se mu líbilo sídlit u mateřského kostela. Dodáváme, že řečená oratoř nebo kostel v Šardicích má mít pravomoc církevního pohřbu a přisluhování jinými svátostmi. Dále rozhodujeme, že řečený šlechtic daroval kostelu v Šardicích jako věno do příštího půstu sousední lán se všemi právy a příslušenstvím a jednu obdělanou vinici, aniž by se o to musel plebán starat a na to si stěžovat, ale aby toho mohl klidně a v míru věnným právem užívat. Navíc aby kterýkoliv lán v této vsi musel ročně plebánovi v Mistříně odevzdat po čtyřech měřicích pšenice, po třech žita a po třech ovsa podle v zemi obvyklé míry.
Řečený šlechtic pan Soběhrd a jeho nástupci a dědici musí platit plebánovi v Mistříně ročně plné desátky ze všech polí, které obdělává a bude obdělávat na vlastní náklady a vlastní prací. Jako malý desátek má každý lán v řečené vsi dávat jednoho beránka a usedlosti a dvorce, jimž se lidově říká Hofstat, mají plebánovi ročně odevzdávat jednotlivě podle toho, kolik jich přijde do lánu, zda čtyři či více jich lán v sobě obsahuje, aby všechny listiny a písemnosti vydané ve prospěch obou stran mimo listinu rozhodčí pozbyly platnosti a aby jen rozhodčí listina měla věčnou platnost, uložili jsme stranám v tomto směru věčné mlčení a připojili trest straně, která by rozhodnutí nedodržovala, jak je to obsaženo v našem otevřeném listě, který byl o tom vydán.
Toto a vše, co bylo nahoře řečeno, je vyjádřeno šířeji v listině jmenovaných rozhodčích, která je opatřena pečetěmi. My pak poté, co před nás strany předstoupily a vyjádřily s ustanovením a rozhodnutím souhlas, uznali jsme řečené rozhodnutí a ustanovení a rozsudek rozhodčích za užitečné a správě, potvrdili jsme je z autority ordináře, která nám přísluší, a uložili jsme stranám v této při věčné mlčení. A aby tato jejich rozhodnutí a rozsouzení a naše potvrzení získalo trvalou platnost, poručili jsme o tom vyhotovit tuto listinu a opatřit ji naší pečetí.
Dáno v Brně léta Páně 1286, 8. den před únorovými idami (6.2.) rukou našeho notáře mistra Šimona.
Překlad je převzán ze stránek obce Šardice: http://sardice.cz/zakladaci-listina-obce-sardice
Myslím si ale, že pochází z knihy "Šardice: 700 let obce"; Otakar Mika, Rudolf Hurt a František Brhel; Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1986.

Odkaz na digitalizovanou listinu: http://monasterium.net/mom/CZ-MZA/E04/8/charter

Odpovědět [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host