Zbroje 13. století

Odpovědět [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Po 30. Pro 2013 9:37:07

(Tento text je pouze obecného a shrnujícího charakteru. Časem bude přepracován a rozvinut)

Nejdokonalejší ochranou po celé 13. století byla zbroj ve formě tzv. kroužkového kompletu (obr. 1: H-I). Jednalo se o elastickou a váhově přijatelnou zbroj splétanou z mnoha tisíc kroužků. Kroužky byly nýtované, kovářsky svařované nebo vysekávané z plechu. Splétaly se tak, že každým kroužkem byly provlečeny další čtyři, šest nebo osm sousedních kroužků.
Do období 13. století také mohl patřit fragment košile z hradu Sklabina na Slovensku (technologie výroby se ve středověku neměnila a nálezové okolnosti udávají široký časový rozsah), který byl splétán ze 4 druhů kroužků formou propletení kroužku čtyřmi dalšími. Na bocích byly beznýtové zavírané kroužky (Ø kroužku 8,5 mm, Ø drátu 2 mm, váha 0,40 g), na rukávu byl převážně druhý typ kroužku s nýtem, který není vidět a vytváří do prostoru vystupující vypnulinu (Ø kroužku 9,5 - 10 mm, Ø drátu 1,9 - 2,1 mm, váha 0,39 g). Třetí typ kroužku byl nýtovaný s dobře viditelným nýtkem (Ø kroužku 7 - 8 mm, Ø drátu 0,9 - 1,5 mm, váha 0,19 g) a spolu se čtvrtým typem byl nejčastěji se vyskytujícím tvarem. Poslední typ byl opět nýtovaný. Hlavička nýtu vystupovala do prostoru konce kroužku a místo vsazení nýtu bylo roztepáno do obloukovité plochy (Ø kroužku 7,5 - 9 mm, Ø drátu 1 - 1,9 mm, váha 0,27), (Šimčík - Pupala 2005).
Komplet se sestával z kroužkové košile sahající oděnci do půli stehen až ke kolenům, s dlouhými rukávy které byly ukončeny pěstnicemi (vycpávané kožené palcové rukavice všité do rukávu, přičemž kroužky byly našité jen z horní strany dlaně a palce, obr. 1: K), kapucou a kroužkovými nohavicemi (obr. 1: H-I), která se uchycovala každá zvlášť na spodní opasek. Nohavice měly chodidlovou část tvořeny koženou podrážkou a ne vždy byly v "celistvé" formě kryjící celou nohu. Na dobových vyobrazeních vidíme i varianty, kde je pletivo pouze na přední straně a bocích nohy, ale lýtková a stehenní část je bez kroužků a uchycena je k noze několika řemínky.
Na spodní straně kožené rukavice (v úrovni dlaně nebo zápěstí) byl otvor, kterým mohl těžkooděnec prostrčit ruku (obr. 1: L). Kapuce mohla být mimo boj shozena na ramena, při bojové činnosti se nasadila na hlavu a volně visící cíp, podbradí, se uchytil řemínkem na opačné straně obličeje u ucha, čímž byla kryta spodní část obličeje až k nosu (obr. 1: D, H). Další zesilovací vrstvu někdy tvořila "náprsenková kapuce" přetažená přes hlavu zasahující hluboko na prsa a záda, čímž zdvojovala jejich ochranu.
Levnější varianty této zbroje tvořili kroužky nebo řetízky našité v hustých řadách vedle sebe (např. strážce Božího hrobu z dómu v Kostnici).
Zhruba v polovině 13. století se s postupně narůstající intenzitou začínají objevovat plechové a kožené (tvrzená a vařená kůže) zesilovací součásti zbroje. Z počátku je v dobových vyobrazeních vidíme na nejvíce zranitelných místech- koleních kloubech, později náloketnic a ke konci století už i jako dodatečnou ochranu přední části nohy ve formě náholenic, umístěné na kroužkových nohavicích (obr. 1: J). V ¾ století se začíná i oddělovat kapuce a kroužkové rukavice, které se vyskytnou i v tříprstých a ojediněle pětiprstých tvarech (obr. 1: N).
Další novinkou z tohoto období je podbití varkoče (viz. níže) železnými či kosticovými obdélnými plátky. Takto vznikaly první plátové kabátce (něm. Spangenharnisch, angl. coat of plates, snad i později Karlem IV. použitý latinský výraz thorax- pancíř /?/). Nejstarší zobrazení tohoto prvku je na sochách svatého Mauritia v magdeburském dómu (datován B. Thordemanem k roku 1250), či na soše spícího strážce Božího hrobu na relikviáři z Wienhausenu datovaného k roku 1280 P. Postem (obr. 1: O-Q).
Dosud nevyřešenou otázku, zdali se jedná o ochranný či jen identifikační prvek, skýtají obdélné (kruhové, kosočtverečné atd.) pravděpodobně kožené nebo železné destičky kryjící ramena zvané ailettes (obr. 1: P). Ty jsou charakteristické spíše pro západní Evropu a Anglii. U nás jsou doloženy jen na jezdecké pečeti Jana Lucemburského, která je známa i mimočeské badatelské obci (např. Nickel 2001) a málo známé pečeti Petra z Rožmberka (z r. 1347; Sedláček 2003). Náhrobek Hrona z Pacova a postava Jindřicha z Hradce v cyklu Svatojiřské legendy na hradě v Jindřichově Hradci (oba ze 14. století), u kterých se uvažuje že zobrazují ailetty, jsou s větší pravděpodobností spony pláště.
Kroužkové brnění tvořilo jen polovinu ochrany. Druhou, neméně důležitou částí byl polstr ve formě vycpávaných či prošívaných látkových košil zvaných též gambeson (wambison, wambais, campeson, gambassone, gambesoun, wambes, aketon, později i purpoint, Klučina 2004; z pol. 13. stol. jsou hojně vyobrazeny např. v Maciejowski bible- obr. 1: G-H). Železné brnění sloužilo jako deformační zóna sloužící k zastavení nepřítelovy zbraně, ale energie úderu či seku byla dále předávána do těla, kde mohla stále vážně poranit vnitřní orgány a kosti. Vyměkčená spodní vrstva tuto energii co nejvíce minimalizovala. "Prošívanice" (prošívaná košile, vesta) byla zhotovena z několika vrstev látek (len, vlna apod.), které byly jak název napovídá prošíváním spojeny k sobě. "Vycpávanice" byla opět zhotovena z látky, ve které se podélným prošíváním vytvořily tunýlky, které se nahusto napěchovaly vyčesanou a vypranou ovčí vlnou, koudelí, srstí lesní zvěře nebo podobným materiálem. Směr prošívání byl vertikálního směru, ale později se setkáváme i se šikmým, čtvercovaným, kosočtverečným a jiným variantami. Tyto vyměkčovací vrstvy měl těžkooděnec vždy pod všemi kroužkovými částmi- na těle a rukou, pod kroužkovými nohavicemi a na hlavě (čapka označovaná jako batwat, obr. 1: A). Střihy jednotlivých částí se podle potřeby, finančních možností a doby měnily. U lehkooděnců a málo majetných vojenských složek mohly prošívané a vycpávané košile a vesty tvořit jedinou ochranu (obr. 1: G).
Poslední oblékanou vrstvou těžkooděnce byla bojová suknice zvaná varkoč (z německého Waffenrock). Ta mohla být opět podšívaná a v tomto období i zdobená, ale hlavní přínos byl v odlišení bojovníků, neboť varkoče bývaly v majitelových heraldických barvách (u družiníků v barvách svého pána, obr. 2: P).
V průběhu 13. století doznívá výskyt normanských přileb (kónická s nánosníkem, obr. 1: E) a kalot (kryté temeno a obličej), ze které se vyvíjí hrncová přilba (P. Klučina 2004, 203 uvádí další názvy: v lat. textech galea, francouzsky heaume, hiaumet, yaume, německy Helm, obr. 1: F, Q), která kryje celou hlavu (o ní nejobsáhleji Pierzak 2004; metalografie vybraných kusů a jejich popis ve Wiliams - Edge 2004). Souběžně s hrncovou přilbou se vyskytuje tzv. lebka (přilba kryjící horní část hlavy, obr. 1: C) a varianty železných klobouků, jejichž název přesně odpovídá jejich tvaru (obr. 1: B).
Neméně důležitým ochranným prvkem byl štít. Byl skládán z prkének a potažen kůží či pergamenem. Na začátku století navazoval vývoj štítu na předchozí typy a velikosti a sahal oděnci zhruba od ramene po koleno, přičemž v průběhu století se zmenšoval až takřka do tvaru rovnoramenného trojúhelníku na konci století. Kovová puklice na středu štítu (umbo) se ojediněle ještě vyskytovala jako archaismus. Na zadní straně štítu bylo uchyceno několik řemenů- jeden dlouhý sloužící k zavěšení kolem ramen a další kratší byly určené k jeho uchopení. Svrchní strana byla opět bohatě heraldicky zdobena. K výcviku šermu ve šlechtickém prostředí a pro pěchotu sloužil ještě menší kruhový štít- puklíř. Kruhová dřevěná deska měla na středu kovové umbo a okraj štítu mohl být okovaný. Z druhé strany bylo uchyceno dřevěné či kovové madlo. (Klučina 2004, 215-221).


Použité prameny

Maciejowski Bible (Morgan Bible), MS. M. 638, New York, Pierpont Morgan Library, cca 1250


Použitá literatura

Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století, Praha - Litomyšl
Macků, P. 2009: Vrcholně středověká a raně novověká militária v západní části Horního Slezska. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, ÚstavArcheologie. Vedoucí práce PhDr. V. Goš, CSc., oponent Doc. PhDr. P. Kouřil, CSc., Opava
Nickel, H. 2001: About ailettes and achselschilde. Zeitschrift für Waffen und Kleidungsgeschichte, č. 1, 197-211
Pierzak, J. 2004: Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim,Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Institut archeologii, Krakow
Sedláček, August 2003: Atlasy erbů a pečetí české a moravské šlechty, Díl 5, Praha
Šimčík, P. - Pupala, M. 2005: Krúžková košeľa z hradu Sklabina. Sborník Slovenského národného múzea XCIX, Archeológia 15, 93-101
Thordeman, B. 1939: Armour from the battle of Wisby 1361, Vol. I+II, Upsala
Wiliams, A. - Edge, D. 2004: Great helms and their development into helmets, Gladius XXIV, 123-134
Přílohy
13. století.jpg
Obr. 1 Bojové odění ze 13. století. A-F ochrana hlavy: A - prošívaná vycpávaná čapka (batwat), B - železný klobouk, C - železná lebka, D - kroužková kapuca s podbradím, E - normanská (kónická) přilba, F - hrncová přilba; G-I ochrana těla: G - prošívaná vycpávaná košile s pěstnicemi a prošívaným oboječkem kolem krku, H - prošívaná vycpávaná košile a prošívané vycpávané krátké nohavice, I - kroužkový komplet; J - ranná plechová ochrana nohou (náholenice); K-N ochrana rukou: K-L - kroužková pěstnice napojená na rukáv, M - prošívaná vycpávaná pěstnice, N - prstová rukavice; O-Q nejstarší dochované skulptury s plátovým kabátcem: O-P sv. Mauritius,
Q - strážce Božího hrobu z Wienhausenu.
A-N - vyobrazení v Maciejowski bible, druhá polovina 13. století (A - fol. 3v, B - fol. 10r, C - fol. 10v, D - fol. 12v, E - fol. 21r, F - fol. 9r, G - fol. 10r, H - fol. 3v, I - fol. 13r, J - fol. 28v, K - fol. 38v, L - fol. 42r, M - fol. 23r, N - fol. 13r; výřezy); O-P - sv. Mauritius, Magdeburská katedrála, cca 1250, (Thordeman 1939, 287), Q - strážce Božího hrobu z Wienhausenu, 1280 (Provinzialmuseum Hannover), (Thordeman 1939, 289).
13. století.jpg (70.7 KiB) Zobrazeno 18910 x
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Po 13. Led 2014 15:32:38

Kroužkové zbroje, technologie výroby atd.

http://www.livinghistory.cz/node/155
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Čt 30. Led 2014 19:03:39

Zobrazení kroužkových zbrojí v iluminovaných rukopisech dle Klučiny:
Přílohy
Kroužky klučina.JPG
Kroužky klučina.JPG (40.28 KiB) Zobrazeno 18778 x
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Jarwiks
Příspěvky: 3
Registrován: Pá 10. Led 2014 10:06:06
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Jarwiks » Čt 13. Ún 2014 21:56:26

Jen ke Klučinově tabulce bych doplnil... ono zobrazení kroužkové zbroje sice ve většině případů tak nejspíše bude, ale opět přistupovat kriticky...je třeba posuzovat jednotlivé výjevy, neboť taktéž může jít o možné vyobrazení šupin etc.

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Přilby

Příspěvek od maser » Út 04. Bře 2014 11:47:53

Relikvie z kostela Bussy-Saint-Martin – nejstarší dochovaná prošívanice

http://www.livinghistory.cz/node/136
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Pepouš
Příspěvky: 7
Registrován: Po 20. Led 2014 22:09:42
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Pepouš » So 29. Bře 2014 21:41:27

Mám dva dotazy ohledně ochrany nohou:

1) Ochrana kolen na prošívané nohou. Vycházím z tohoto obrázku: http://www.berwelf.de/bilder/gegenstaen ... linge.html - ty kovové terčíky jsou dělané podle iluminace z roku 1250. Vyděl jsem je třeba i u Příby, ale v obou případech se jedná o těžkooděnce. Já chci, ale dělat neurozeného lehkooděnce, proto bych kovovou část vyměnil ještě za jednu vrstvu kůže. Byla by tedy jedna základní vrstva (ta kulatá) a pak ještě jedna vrstva (ta kytka, nebo jak bych popsal tento tvar).
Je to dobově možné nebo je to nesmysl?

2) Pokud bych měl prošívané nohy jen pod kolena, jako jsou ty na obrázku, je možná ještě nějaká dodatečná ochrana holení? Třeba opět v podobě kožených chráničů?

Avátar uživatele
Eulenburk
Příspěvky: 55
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:54:31
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Eulenburk » So 29. Bře 2014 22:31:44

1) Podle mne to možné je.
BL Additional 17687 B Vraždění neviňátek, Německo, 1240
Obrázek
Z této iluminace se mi dokonce zdá, že ta ochrana není kovová (není-li to barvené), takže je dost možné, že to je kožené. Navíc ten se žlutýma nohama už nemá kroužkové nohavice. Radši s tím ale počkej i na názor ostatních, víc hlav víc ví :-)

2)V Maciejowské bibli je scéna, jak David zabíjí Goliáše (fol. 28v), Goliáš má na nohou jakousi kovovou ochranu, nevím, jestli by to vypadalo dobře z kůže. Navíc nastává otázka, proč by pěšák tahal na nohách něco, co mu překáží, a zase mu to takovou výhodu neposkytuje. Já osobně bych se tomu vyhnul, neboť si nemyslím, že by to tehdejší lehkooděnec měl. Přijde mi to jako zbytečné předimenzování ochrany lehkooděnce, který by tím ztratil pohyblivost. Nedělejme z lehkooděnce jen lehkého těžkooděnce tím, že se celí "zakujeme" do levnějších alternativ železné zbroje. ;)
Obrázek

Toť můj názor.

Armin
Příspěvky: 3
Registrován: Pá 10. Led 2014 10:14:12
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Armin » Ne 30. Bře 2014 21:05:09

Osobně se domnívám, že naše potřeba mít plně vybaveného lehkooděnce (tedy i včetně patřičné ochrany nohou) vychází z naší moderní potřeby neutržit při rekonstrukcích pokud možno žádné bebíčko...

Ochrana nohou má svůj význám u jezdce, kde brání část těla, která je poměrně snadným cílem a u pěchoty, u které to vyžaduje způsob jejího boje (například u starověkých falang). Pokud jde o řadového pěšáka vybaveného nějakou tyčovou zbraní, pak je pro něj dle mého názoru jakákoliv ochrana nohou prakticky zbytečná, neboť málokdo se ho bude snažit trefit do nohy.

Takže asi ano, teoreticky to samozřejmě lehkooděný pěšák asi může mít, ale s největší pravděpodobností to bude spíš taková volná úvaha na téma, jak by to mohlo vypadat, kdyby to skutečně vyráběli, nikoliv zřejmě přesná rekonstrukce něčeho, co se skutečně využívalo.

Avátar uživatele
Eulenburk
Příspěvky: 55
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:54:31
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Eulenburk » Ne 30. Bře 2014 21:08:51

To je i můj názor. Osobně tuto snahu chápu, ale nelíbí se mi to, nicméně nemůžu dělat nic jiného, než mhouřit oči.

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Stř 02. Dub 2014 9:06:15

Pepouš napsal:Mám dva dotazy ohledně ochrany nohou:

1) Ochrana kolen na prošívané nohou. Vycházím z tohoto obrázku: http://www.berwelf.de/bilder/gegenstaen ... linge.html - ty kovové terčíky jsou dělané podle iluminace z roku 1250. Vyděl jsem je třeba i u Příby, ale v obou případech se jedná o těžkooděnce. Já chci, ale dělat neurozeného lehkooděnce, proto bych kovovou část vyměnil ještě za jednu vrstvu kůže. Byla by tedy jedna základní vrstva (ta kulatá) a pak ještě jedna vrstva (ta kytka, nebo jak bych popsal tento tvar).
Je to dobově možné nebo je to nesmysl?

2) Pokud bych měl prošívané nohy jen pod kolena, jako jsou ty na obrázku, je možná ještě nějaká dodatečná ochrana holení? Třeba opět v podobě kožených chráničů?

Jak psal Armin. Dneska jsme obrnění od hlavy až k patě, ale to je bohužel úlitba bezpečnosti a pravidel našich akcí. Je to od počátku paradoxní, protože se snažíme rekonstruovat kontaktní boj, ovšem bez ostrých zbraní, koní a hlavně s primární myšlenkou nikomu neublížit. Takže se naše snaha už od začátku rovnou mění v nemožný cíl. Ale dost k filozofii.

Pokud chceš mít krytou horní část stehen, tak si pořiď prošívku, která ke kolenům sahá. Ve třináctém století je to běžná délka a nic se tím nezkazí. Ty 3/4 nohavičky (klidně i se zpevněným klobubem) jsou natahované přes klasickou základní ochranu (kroužky) jako zbroj dodatečná. Čili se jedná o ochranu pro těžké jezdce, kteří tam ty rány dostávali celkem běžně, když byla potřeba je takto dvojitě chránit. Lehkooděnec je ve 13. století hlavně do počtu, neměl by být obalen zbrojí od hlavy až k patě.

Stejně tak pozor na ten postovaný obrázek z M. bible s Davidem a Goliášem. 1. je to jedno z nejstarších vyobrazení kovových náholenic a 2. je v drtivé většině Goliáš vyobrazován v nejmodernější zbroji z doby, kdy byla ilumnace pořizována. Bylo to cílené vůči "chudáčkovi" Davidovi, který se zase většinou zobrazuje jako civil nebo lehce oděný bojovník. Tím se Davidův čín ještě více heroizuje. Můžete si to zkontrolovat i v dalších pramenech z 13.-14. století.

Pokud by jsi na těch nohavicích trval, tak spíš vol kožený terčík, nikoli kovový a optimálně by bylo ho zašít i dovnitř aby nešel vidět. Jak jsem psal, jako lehkáč jsi ve 13. stol. do počtu, takže by se tak měla stavět i ta postava.
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Po 14. Črc 2014 7:20:57

Louvre, Paříž. Vitraj z katedrály v Soissons, cca 1215:
Přílohy
Louvre-Paris Glasscheibe aus der Kathedrale Soissons, um 1215.jpg
Louvre-Paris Glasscheibe aus der Kathedrale Soissons, um 1215.jpg (242.49 KiB) Zobrazeno 18218 x
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
Comes
Příspěvky: 13
Registrován: Čt 17. Črc 2014 9:53:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Comes » So 28. Bře 2015 14:10:44

Salve páni. Pridávam sem pár neskororománskych a ranogotických fresiek zo sakrálnych stavieb na SK. Dávam aktuálne dohromady podklady k rozsiahlej práci o Uhorskom vojenstve v 11 - 14.storočí, tak to chodím obkukávať a fotiť. Neprinášam v podstate nič nové, v rámci výzbroje a výstroje sú to staré známe fakty, avšak ako inšpirácia to môže poslúžiť. ;)

1) Ladislavská legenda (13.stor.) v Krušovciach neďaleko Nitry.
Jedná sa o nový, horúci, objav. Koncom minulého roka našli pri rekonštrukcii miestneho kostola fresky z 13.storočia. Fotografie boli vyhotovené krátko po odhalení malieb, plánujem tam ísť urobiť kvalitnejšiu fotodokumentáciu. Aj keď kvalita fotografii nieje zrovna najlepšia, je jasne badateľný autorov cit pre detail. Môžeme jasne rozoznať krúžkový komplet, krúžkové nohavice, varkoč, štít v tvare sférického trojuholníka i kopiju. Detail vytrčajúcej zbroje pri krku môže byť krúžkový límec, resp. stojačik, osobne by som však predpokladal, že pôjde skôr o zhodenú krúžkovú kapucu. Je isté, že freska pokračuje ďalej, verím, že sa nám podarí odhaliť viac.
lackoo.png
Ladislav Krušovce
lackoo.png (469.02 KiB) Zobrazeno 17123 x
ladislav krusovce.jpg
Ladislav Krušovce 1
ladislav krusovce.jpg (288.23 KiB) Zobrazeno 17123 x
2) Fresky v Dechticiach (koniec 12.stor.)
Fresky v Dechticiach sú u nás stará známa vec, doposiaľ ich však v štúdiách nikto hlbšie neanalyzoval. Pozornosť sa točila okolo týpka opásaného mečom - ten bol aj často zobrazovaný v rozličných štúdiách. Osobne mi však príde zaujímavejší donátor ( na fotografii ), ktorý má cez rameno očividne prevesený maľovaný štít, a aj cez typickú štylizovanosť týchto fresiek je pomerne zreteľne vidieť zosilnenie okrajov štítu (pravdepodobne koženým lemom - zaujímavé je, že autor si dal záležať aj na zobrazení previazania tohto lemu). Čo sa týka odevu, ten je natoľko chaotický, že môžeme len hádať, do čoho je fešiboy odetý. Celkom zreteľne vidieť opasok, pravdepodobne aj zavesený meč. Zaujímavé je farebné odlíšenie pravej dlane od vrchnej strany rukáva, a aj celého šatu, čo by mohlo naznačovať, že ide o veľmi, veľmi umelecky štylizovaný krúžkový komplet - problém je, že aj chrbát ľavej ruky je farebne odlíšený. Čiapka na hlave - ťažko povedať. Na tejto konkrétnej maľbe je vyobrazených niekoľko vyslovene atypických pokrývok hlavy. Mohlo by ísť o batwat, nepríde mi to však veľmi pravdepodobné. V globále sa autor umeleckým výkonom moc nepochlapil a interpretácia fresky zrejme zostane výhradne vecou našej fantázie.
dechtice.jpg
dechtice.jpg (476.41 KiB) Zobrazeno 17123 x
3) Veľká Lomnica (1300) - Ladislavské legenda
Notoricky známa freska z Veľkej Lomnice datovaná na prelom 13/14.stor. Myslím, že netreba nič opisovať, ide o jednu z najkvalitnejších dochovaných fresiek u nás. Do pozornosti dávam len kolennú myšku a prstové integrované rukavice.
velka lomnica.JPG
velka lomnica.JPG (426.35 KiB) Zobrazeno 17122 x

heinrichvs
Příspěvky: 27
Registrován: Pá 27. Pro 2013 7:20:12
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od heinrichvs » Ne 29. Bře 2015 12:11:41

Nádhera. To jsou ty Krušovice, co jsme o nich mluvily. Vlastně novinka.

Jinak jsem dnes zase chvilkou zkoumal nad přípravky pro kroužkovou zbroj.
Už jsem to tu asi psal, ale prodal jsem svojí indickou a dokud nebudu mít něco dobového, tak nosím svojí starou zavíranou.
Po tom co jsem měl v ruce originál zachovaný, 2 pol. 14 tak vím, že to co dnes nosíme nemá moc s kroužkovou zbrojí společného.

Avátar uživatele
Comes
Příspěvky: 13
Registrován: Čt 17. Črc 2014 9:53:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Comes » Ne 29. Bře 2015 12:19:21

Presne tak, to je ono. Tie fresky v Krušovciach ešte neboli reštaurované. Na týchto fotografiách je to iba natreté liehom, aby trochu vystúpili farby a aby to bolo čitateľné. Po zreštaurovaní tam toho bude oveľa viac na pozeranie. ;)

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od maser » Po 30. Bře 2015 13:43:07

Comes napsal: Po zreštaurovaní tam toho bude oveľa viac na pozeranie. ;)
Tak to se těším, už teď je to libové. Ta Lomnica je publikovaná Ruttkayem, zbytek jsem neznal a má parádní detaily :!:
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
Wilem z Neuburka
Příspěvky: 12
Registrován: Stř 12. Bře 2014 8:19:53
Místo/Bydliště: Petrovice u Borovan
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od Wilem z Neuburka » Stř 02. Bře 2016 13:24:21

heinrichvs napsal:Nádhera. To jsou ty Krušovice, co jsme o nich mluvily. Vlastně novinka.

Jinak jsem dnes zase chvilkou zkoumal nad přípravky pro kroužkovou zbroj.
Už jsem to tu asi psal, ale prodal jsem svojí indickou a dokud nebudu mít něco dobového, tak nosím svojí starou zavíranou.
Po tom co jsem měl v ruce originál zachovaný, 2 pol. 14 tak vím, že to co dnes nosíme nemá moc s kroužkovou zbrojí společného.
A jak jsi s tím daleko, smím-li se zeptat ? Šel bych do toho hned taky. Ta indie je skutečně tristní . . .
"Byl v království Českém jeden král, mocný a zdatný, jménem Otakar, . . ."
Zbraslavská kronika.

heinrichvs
Příspěvky: 27
Registrován: Pá 27. Pro 2013 7:20:12
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Zbroje 13. století

Příspěvek od heinrichvs » Ne 20. Bře 2016 6:18:19

Jo indie je hrozivá.
Mám to zatím rozpracované, musím se trochu zbavit restů abych to dorazil. Ale tento rok už musím.

Odpovědět
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host