[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 580: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 636: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
13. století • Odborná literatura
Stránka 1 z 1

Odborná literatura

Odeslal: Po 30. Pro 2013 13:11:31
od maser
Jak pracovat s (odbornou) literaturou...

1) Vždy vycházejte z předpokladu, že vše co čtete je špatně a všichni vás chtějí napálit. Tento kritický přístup je nutný i u odborných špiček v oboru historie či archeologie.
2) Naučte si dávat věci do souvislostí a přemýšlejte o nich. Pouhým hltáním informací bez ověřování zdrojů se můžete dostat až k zavádějícím dedukcím.
3) Nejsou hloupé odpovědi, jen hloupé otázky.
4) Pište si poznámky, které vás v literatuře zaujaly, včetně odkazu na dílo a stránku. Budete tak mít lepší podklady pro argmuentaci v případné diskuzi.
5) Každý autor (jedno zda odborný či laický) má, ikdyž se snaží být neutrální, nějaký postoj vůči popisovanému předmětu či události = nikdo není nestranný.
6) Za všech okolností platí bod 1 :).

Re: Odborná literatura

Odeslal: Stř 08. Led 2014 14:41:43
od maser
Seznam "doporučené" literatury (prozatím silně nekompletní - zároveň budeme uvádět jen hlavní díla kvůli přehlednosti):

13. století - úvody do problematiky

Durdík, Tomáš 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Praha
Durdík, tomáš 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha
Kejř, Jiří 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha
Klápště, Jan 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha
Klápště, Jan 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady, in: mediaevalia archaeologica bohemica 1993, s. 9-59
Koupřil, Pavel - Prix, Dalibor - Wihoda, Martin 2000: Hrady českého Slezska, Opava
Plaček, Miroslav 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha
Přemyslovci. Budování českého státu, Sommer, Petr - Třeští, Dušan - Žemlička, Josef (eds.), Praha 2009
Richter, Miroslav 1982: Hradišťko u Davle, městeččko ostrovského kláštera, Praha
Smetánka, Zdeněk 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách, Praha
Třeštík, Dušan 1979: Proměny české společnosti ve 13. století, Folia Historica Bohemica 1, s. 131-154
Umění doby posledních přemyslovců. Ed J. Kuthan, Roztoky u Prahy - Praha, 1982
Žemlička, Josef 2003: České 13. století: "privatizace" státu. Český časopis historický 101, s. 509-541
Žemlička, Josef 1979: Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, s. 43-68
Žemlička Josef 2005: Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha
Žemlička, Josef 1986: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011.

13. století - dílčí studie

Antonín, Robert 2004: Hnězdenská korunovace krále Václava II., Časopis Matice moravské 123, s. 37-365
Antonín, Robert 2007: Ke kořenům zahraniční politiky Václava II. v letech 1283-1289, Časopis Matice moravské 127, s. 25-62
Antonín, Robert: České země za posledních Přemyslovců. Díl I. (1192–1253). Praha 2012
Antonín, Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013
Antonín, Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno 2009.
Bakala, Jaroslav 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku, Časopis Slezského uzea, řada B 26, s. 97-122
Dvořáčková-Malá, Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 2011
Dvořáčková-Malá, Dana - Zelenka, Jan: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2012
Duby, Georges 1997: Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha
Dragoun, Michal 1995: Den všední, den sváteční a politika přemyslovských Čech, Mediaevalia Historica Bohemica 4, s. 47-67
Fiala, Zdeněk 1951: Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II., Sborník archivních prací 1, s. 165-294
Graus F., Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, 1. a 2. díl
Hoffmann, František 1992: České město ve středověku, Praha
Hrabová,Libuše:Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13.století. Praha 1964
Jan, Libor 2005: Proces se Závišem z Falkenštejna a proměny královské vlády v letech 1289-1290, Český časopis historický 103, s. 1-40
Jan, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.
Jan, Libor - Kacetl, Jiří a kol.: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010.
KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.
Somer, Tomáš: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2013
Šimák J., České dějiny, Středověká kolonizace v zemích českých, díl I.5
Unger, Josef 2003: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. stoetlí, Brno
VELÍMSKÝ, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
Wihoda, Martin: Vladislav Jindřich. Brno 2007.Historie/archeologie obecně

Beranová, Magdalena 1975: Zemědělská výroba v 11./14. stoeltí na území Československa, Praha
Dolování stříbra a minocování v Jihlavě, Jihlava 1999
Petráň J. a kolektiv, Dějiny hmotné kultury I/1,I/2

Re: Odborná literatura

Odeslal: Čt 16. Led 2014 14:01:56
od maser
Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Hejhal, Petr
Přispěvatel: Měřínský, Zdeněk (editor) ; Klápště, Jan (editor)
Vydání: 1. vyd.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2012
Rozsah: 92 s.
Edice: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 14
ISBN: 9788021061002

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127668

Pro komplexnější informace lze případně nahlédnout i přímo do rozsáhlejší dizertace (vč. pravěku) zde: http://is.muni.cz/th/8771/ff_d/DIZERTAC ... 6start%3D4

Re: Odborná literatura

Odeslal: Čt 16. Led 2014 14:14:25
od maser
A ještě jednou Vysočina, tentokrát montání archeologie:

Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví


Autor: Hrubý, Petr
Přispěvatel: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Místo vydání: Praha
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání: 2011
Rozsah: 307 s. + 1 složka (5 složených plánků)
Edice: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 9
ISBN: 9788073083434

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127590

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 21. Led 2014 20:50:53
od Opat
Antonín, Robert: České země za posledních Přemyslovců. Díl I. (1192–1253). Praha 2012.
Antonín, Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.
Dvořáčková-Malá, Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 2011.
Dvořáčková-Malá, Dana - Zelenka, Jan: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2012.
Somer, Tomáš: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2013.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 21. Led 2014 21:03:16
od Opat
A jedna klasika:
Hrabová,Libuše:Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13.století. Praha 1964.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 21. Led 2014 21:11:55
od Opat
Jan, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
Wihoda, Martin: Vladislav Jindřich. Brno 2007.
Antonín, Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno 2009.
Jan, Libor - Kacetl, Jiří a kol.: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010.
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 21. Led 2014 22:09:52
od Toke
KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.
VELÍMSKÝ, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 21. Led 2014 22:13:44
od maser
Díky, hodil jsem to všechno do soupisu v druhém příspěvku.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Stř 22. Led 2014 9:02:45
od Ježek
Klidně i poslední knížka. R. Antonína: Ideální panovník českého středověku: http://www.kosmas.cz/knihy/184176/ideal ... tredoveku/

Re: Odborná literatura

Odeslal: Stř 22. Led 2014 16:59:41
od richardrg
Já, kromě jiného používám i tuto klasiku...
Graus F., Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, 1. a 2. díl
Petráň J. a kolektiv, Dějiny hmotné kultury I/1,I/2
Šimák J., České dějiny, Středověká kolonizace v zemích českých, díl I.5

Re: Odborná literatura

Odeslal: Po 27. Led 2014 9:47:10
od Ježek
http://www.kosmas.cz/knihy/189198/zemsk ... tredoveku/ Ještě sem nečetl, ale počítám, že půjde o kvalitní publikaci

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 28. Led 2014 17:09:29
od Opat
Ježek napsal:http://www.kosmas.cz/knihy/189198/zemsk ... tredoveku/ Ještě sem nečetl, ale počítám, že půjde o kvalitní publikaci
Ajta krajta, díky za tip! Janišovy texty lze obecně doporučit,to souhlasím...

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 11. Ún 2014 17:35:33
od Viola
Zejména ohledně politických dějin jsou stále neocenitelné publikace Václava Novotného:

Novotný, Václav: České dějiny. Díl I část 3. Rozmach české moci za Přemysla Otakara II. Laichter, Praha, 1937.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I část 4. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Laichter, Praha, 1928.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Stř 19. Bře 2014 9:53:35
od Wilem z Neuburka
MUSÍLEK Martin a kol.: Havelské Město pražské ve středověku. Univerzita Karlova v Praze, 2012

Kromě článků o stavební historii a archeologii jsou velmi zajímavé i kapitoly týkající se
osobnosti mincmistra Eberharda.

Re: Odborná literatura

Odeslal: Út 28. Říj 2014 19:23:27
od maser
Jean de Joinville: Paměti křižákovy

Co jsem koukal po netu, tak je k dostání jen v AJ. Mám jí v českém překladu (cca 2. třetiny), které pojednávají o 7. křížové výpravě do Egypta, čili polovina 13. století (zbylá třetina je oslavná próza krále Ludvíka). Úžasně čtivé, kvanta detailů o válkách, saracénech, tábořištích, nemocech... Nevím kdo to přeložil, podle čeho, jen je tam dole nápis Milites Templi (z téhle skupiny jsem znal jednoho člověka, je možné, že to přeložil někodo od nich).

Byl by zájem o kopii? Hodil bych to do pdf nebo tak nějak.

Autor (v AJ): http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville

Re: Odborná literatura

Odeslal: Čt 30. Říj 2014 8:29:16
od Eulenburk
Ja bych zajem mel :-)

Re: Odborná literatura

Odeslal: Ne 13. Bře 2016 21:06:57
od Wolar
Zdravým,
Je nějaká odborná literatura i na odívání ve druhé polovině 13. století ? Díky ;)