Odborná literatura

Odpovědět [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Odborná literatura

Příspěvek od maser » Po 30. Pro 2013 13:11:31

Jak pracovat s (odbornou) literaturou...

1) Vždy vycházejte z předpokladu, že vše co čtete je špatně a všichni vás chtějí napálit. Tento kritický přístup je nutný i u odborných špiček v oboru historie či archeologie.
2) Naučte si dávat věci do souvislostí a přemýšlejte o nich. Pouhým hltáním informací bez ověřování zdrojů se můžete dostat až k zavádějícím dedukcím.
3) Nejsou hloupé odpovědi, jen hloupé otázky.
4) Pište si poznámky, které vás v literatuře zaujaly, včetně odkazu na dílo a stránku. Budete tak mít lepší podklady pro argmuentaci v případné diskuzi.
5) Každý autor (jedno zda odborný či laický) má, ikdyž se snaží být neutrální, nějaký postoj vůči popisovanému předmětu či události = nikdo není nestranný.
6) Za všech okolností platí bod 1 :).
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od maser » Stř 08. Led 2014 14:41:43

Seznam "doporučené" literatury (prozatím silně nekompletní - zároveň budeme uvádět jen hlavní díla kvůli přehlednosti):

13. století - úvody do problematiky

Durdík, Tomáš 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Praha
Durdík, tomáš 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha
Kejř, Jiří 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha
Klápště, Jan 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha
Klápště, Jan 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady, in: mediaevalia archaeologica bohemica 1993, s. 9-59
Koupřil, Pavel - Prix, Dalibor - Wihoda, Martin 2000: Hrady českého Slezska, Opava
Plaček, Miroslav 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha
Přemyslovci. Budování českého státu, Sommer, Petr - Třeští, Dušan - Žemlička, Josef (eds.), Praha 2009
Richter, Miroslav 1982: Hradišťko u Davle, městeččko ostrovského kláštera, Praha
Smetánka, Zdeněk 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách, Praha
Třeštík, Dušan 1979: Proměny české společnosti ve 13. století, Folia Historica Bohemica 1, s. 131-154
Umění doby posledních přemyslovců. Ed J. Kuthan, Roztoky u Prahy - Praha, 1982
Žemlička, Josef 2003: České 13. století: "privatizace" státu. Český časopis historický 101, s. 509-541
Žemlička, Josef 1979: Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, s. 43-68
Žemlička Josef 2005: Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha
Žemlička, Josef 1986: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011.

13. století - dílčí studie

Antonín, Robert 2004: Hnězdenská korunovace krále Václava II., Časopis Matice moravské 123, s. 37-365
Antonín, Robert 2007: Ke kořenům zahraniční politiky Václava II. v letech 1283-1289, Časopis Matice moravské 127, s. 25-62
Antonín, Robert: České země za posledních Přemyslovců. Díl I. (1192–1253). Praha 2012
Antonín, Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013
Antonín, Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno 2009.
Bakala, Jaroslav 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku, Časopis Slezského uzea, řada B 26, s. 97-122
Dvořáčková-Malá, Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 2011
Dvořáčková-Malá, Dana - Zelenka, Jan: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2012
Duby, Georges 1997: Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha
Dragoun, Michal 1995: Den všední, den sváteční a politika přemyslovských Čech, Mediaevalia Historica Bohemica 4, s. 47-67
Fiala, Zdeněk 1951: Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II., Sborník archivních prací 1, s. 165-294
Graus F., Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, 1. a 2. díl
Hoffmann, František 1992: České město ve středověku, Praha
Hrabová,Libuše:Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13.století. Praha 1964
Jan, Libor 2005: Proces se Závišem z Falkenštejna a proměny královské vlády v letech 1289-1290, Český časopis historický 103, s. 1-40
Jan, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.
Jan, Libor - Kacetl, Jiří a kol.: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010.
KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.
Somer, Tomáš: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2013
Šimák J., České dějiny, Středověká kolonizace v zemích českých, díl I.5
Unger, Josef 2003: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. stoetlí, Brno
VELÍMSKÝ, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
Wihoda, Martin: Vladislav Jindřich. Brno 2007.Historie/archeologie obecně

Beranová, Magdalena 1975: Zemědělská výroba v 11./14. stoeltí na území Československa, Praha
Dolování stříbra a minocování v Jihlavě, Jihlava 1999
Petráň J. a kolektiv, Dějiny hmotné kultury I/1,I/2
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od maser » Čt 16. Led 2014 14:01:56

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Hejhal, Petr
Přispěvatel: Měřínský, Zdeněk (editor) ; Klápště, Jan (editor)
Vydání: 1. vyd.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2012
Rozsah: 92 s.
Edice: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 14
ISBN: 9788021061002

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127668

Pro komplexnější informace lze případně nahlédnout i přímo do rozsáhlejší dizertace (vč. pravěku) zde: http://is.muni.cz/th/8771/ff_d/DIZERTAC ... 6start%3D4
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od maser » Čt 16. Led 2014 14:14:25

A ještě jednou Vysočina, tentokrát montání archeologie:

Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví


Autor: Hrubý, Petr
Přispěvatel: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Místo vydání: Praha
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání: 2011
Rozsah: 307 s. + 1 složka (5 složených plánků)
Edice: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 9
ISBN: 9788073083434

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127590
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Opat
Příspěvky: 4
Registrován: Út 21. Led 2014 20:39:51
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Opat » Út 21. Led 2014 20:50:53

Antonín, Robert: České země za posledních Přemyslovců. Díl I. (1192–1253). Praha 2012.
Antonín, Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.
Dvořáčková-Malá, Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 2011.
Dvořáčková-Malá, Dana - Zelenka, Jan: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2012.
Somer, Tomáš: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2013.
God save the Queen, we mean it man, we love our Queen, God saves.
God save the Queen, we mean it man, there is no future for those Přemyslid girls!

Opat
Příspěvky: 4
Registrován: Út 21. Led 2014 20:39:51
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Opat » Út 21. Led 2014 21:03:16

A jedna klasika:
Hrabová,Libuše:Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13.století. Praha 1964.
God save the Queen, we mean it man, we love our Queen, God saves.
God save the Queen, we mean it man, there is no future for those Přemyslid girls!

Opat
Příspěvky: 4
Registrován: Út 21. Led 2014 20:39:51
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Opat » Út 21. Led 2014 21:11:55

Jan, Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
Wihoda, Martin: Vladislav Jindřich. Brno 2007.
Antonín, Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno 2009.
Jan, Libor - Kacetl, Jiří a kol.: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo 2010.
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011.
God save the Queen, we mean it man, we love our Queen, God saves.
God save the Queen, we mean it man, there is no future for those Přemyslid girls!

Toke
Příspěvky: 3
Registrován: Ne 19. Led 2014 16:28:56
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Toke » Út 21. Led 2014 22:09:52

KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.
VELÍMSKÝ, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most.

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od maser » Út 21. Led 2014 22:13:44

Díky, hodil jsem to všechno do soupisu v druhém příspěvku.
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Ježek
Příspěvky: 11
Registrován: Pá 10. Led 2014 12:55:27
Místo/Bydliště: Železné Hory/Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Ježek » Stř 22. Led 2014 9:02:45

Klidně i poslední knížka. R. Antonína: Ideální panovník českého středověku: http://www.kosmas.cz/knihy/184176/ideal ... tredoveku/

richardrg
Příspěvky: 29
Registrován: Pá 10. Led 2014 14:40:49
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od richardrg » Stř 22. Led 2014 16:59:41

Já, kromě jiného používám i tuto klasiku...
Graus F., Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, 1. a 2. díl
Petráň J. a kolektiv, Dějiny hmotné kultury I/1,I/2
Šimák J., České dějiny, Středověká kolonizace v zemích českých, díl I.5

Ježek
Příspěvky: 11
Registrován: Pá 10. Led 2014 12:55:27
Místo/Bydliště: Železné Hory/Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Ježek » Po 27. Led 2014 9:47:10

http://www.kosmas.cz/knihy/189198/zemsk ... tredoveku/ Ještě sem nečetl, ale počítám, že půjde o kvalitní publikaci

Opat
Příspěvky: 4
Registrován: Út 21. Led 2014 20:39:51
Místo/Bydliště: Hradec Králové
Kontaktovat uživatele:

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Opat » Út 28. Led 2014 17:09:29

Ježek napsal:http://www.kosmas.cz/knihy/189198/zemsk ... tredoveku/ Ještě sem nečetl, ale počítám, že půjde o kvalitní publikaci
Ajta krajta, díky za tip! Janišovy texty lze obecně doporučit,to souhlasím...
God save the Queen, we mean it man, we love our Queen, God saves.
God save the Queen, we mean it man, there is no future for those Přemyslid girls!

Avátar uživatele
Viola
Příspěvky: 8
Registrován: Pá 10. Led 2014 10:28:22
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Viola » Út 11. Ún 2014 17:35:33

Zejména ohledně politických dějin jsou stále neocenitelné publikace Václava Novotného:

Novotný, Václav: České dějiny. Díl I část 3. Rozmach české moci za Přemysla Otakara II. Laichter, Praha, 1937.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I část 4. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Laichter, Praha, 1928.
Loyaulté me lie.

Avátar uživatele
Wilem z Neuburka
Příspěvky: 12
Registrován: Stř 12. Bře 2014 8:19:53
Místo/Bydliště: Petrovice u Borovan
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Wilem z Neuburka » Stř 19. Bře 2014 9:53:35

MUSÍLEK Martin a kol.: Havelské Město pražské ve středověku. Univerzita Karlova v Praze, 2012

Kromě článků o stavební historii a archeologii jsou velmi zajímavé i kapitoly týkající se
osobnosti mincmistra Eberharda.
"Byl v království Českém jeden král, mocný a zdatný, jménem Otakar, . . ."
Zbraslavská kronika.

Avátar uživatele
maser
Příspěvky: 117
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:05:15
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od maser » Út 28. Říj 2014 19:23:27

Jean de Joinville: Paměti křižákovy

Co jsem koukal po netu, tak je k dostání jen v AJ. Mám jí v českém překladu (cca 2. třetiny), které pojednávají o 7. křížové výpravě do Egypta, čili polovina 13. století (zbylá třetina je oslavná próza krále Ludvíka). Úžasně čtivé, kvanta detailů o válkách, saracénech, tábořištích, nemocech... Nevím kdo to přeložil, podle čeho, jen je tam dole nápis Milites Templi (z téhle skupiny jsem znal jednoho člověka, je možné, že to přeložil někodo od nich).

Byl by zájem o kopii? Hodil bych to do pdf nebo tak nějak.

Autor (v AJ): http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville
"Nemůžeš? Přidej!" Emil Zátopek

Avátar uživatele
Eulenburk
Příspěvky: 55
Registrován: Čt 26. Pro 2013 20:54:31
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Eulenburk » Čt 30. Říj 2014 8:29:16

Ja bych zajem mel :-)

Wolar
Příspěvky: 1
Registrován: Ne 13. Bře 2016 20:31:00
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Odborná literatura

Příspěvek od Wolar » Ne 13. Bře 2016 21:06:57

Zdravým,
Je nějaká odborná literatura i na odívání ve druhé polovině 13. století ? Díky ;)

Odpovědět
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host